Clara claris praeclara

Bulla

Alexandri episcopi

servi servorum Dei

Clara claris praeclara

The Bull of

Pope Alexander IV, Bishop

servant of the servants of God

IN CANONIZATIONEM S. CLARAE ASSISIENSIS

Fundatrix Clarissae

ON THE CANONIZATION OF ST. CLARE OF ASSISI

Co-Foundress of the Poor Clares

 

Textus latinus ex ed. S. Brufani, Fontes Franciscani, & E. Menesṭ, S. Brufani et al., Assisi, Edizioni Porziuncola, 1995, pp. 2331-2337.
http://www.uan.it/alim/testi/xiii/AlimClaAssisBullaScheda.htm

Latin text taken from Ed. S. Brufani, Fontes Franciscani, & E. Menesṭ, S. Brufani et al., Assisi, Edizioni Porziuncola, 1995, pp. 2331-2337.
http://www.uan.it/alim/testi/xiii/AlimClaAssisBullaScheda.htm

 

Agnani: Sept. 26. 1255 A.D.

 

[Alexander episcopus, servus servorum Dei] Venerabilibus fratribus universis Archiepiscopis et Episcopis per regnum Franciae constitutis, [salutem et apostolicam benedictionem].

 

[Alexander, Bishop, Servant of the servants of God,] To Our venerable brothers, the Archbishops and Bishops established throughout the Kingdom of France, [health and apostolic benediction]:

 

CLARA CLARIS PRAECLARA meritis,1 magnae in caelo claritate gloriae, ac in terra splendore miraculorum sublimium clare claret. Clarae huius arcta et alta Religio2 hic coruscat, huius sursum aeterni praemii radiat magnitudo, huius virtus signis magnificis, mortalibus illucescit. Huic Clarae intituIatum hic fuit summae Privilegium paupertatis;3 huic in excelso rependitur inaestimabilis copia thesaurorum; huic a catholicis plena devotio et honoris cumulus exhibetur. Hanc Claram sua fulgida hic insignierunt opera, hanc Claram in alto divinae lucis clarificat plenitudo, hanc christianis populis prodigiorum eius stupenda declarant.

CLARE OUTSTANDINGLY CLEAR WITH CLEAR merits,1 in Heaven with the clarity of great glory, and on Earth with the splendor of sublime miracles, is clearly clear. Here this Clare's strict and high Religion2 twinkles [coruscat], above the greatness of this one's eternal reward radiates, this one's virtue by magnificent signs, begins to shine [illucescit] upon mortals. To this Clare there was entitled here the Privilege of most high poverty;3 to this one there is repaid in the highest an inestimable abundance of treasures; to this one by Catholics a full devotion and a heap [cumulus] of honor is exhibited. This Clare did her shining [fulgida] works here mark out, this Clare the plenitude of Divine Light on high does clarify, this one to the Christian peoples do the stupendous (works) of her prodigies declare.

 

The Brilliance of St. Clare

§2. O Clara multimode titulis praedita claritatis! Ante conversionem tuam utique clara, in conversione clarior, in claustrali conversatione praeclara, et post decursum vitae praesentis spatium clarissima illuxisti! Ab hac Clara clarum exempli speculum huic saeculo prodiit; ab hac inter amoenitates caelestes suave lilium virginitatis offertur; ab hac in terris manifesta subventionum remedia sentiuntur. O admiranda Clarae beatae claritas, quae tanto studiosius per singula quaeritur, tanto splendidior in singulis invenitur! Emicuit haec, inquam, in saeculo, in Religione praefulsit; in domo illuxit ut radius, in claustro coruscavit ut fulgor. Emicuit in vita, post mortem irradiat; claruit in terra, in caelo relucet! O quanta huius vehementia luminis et quam vehemens istius illuminatio claritatis! Manebat quidem haec lux secretis inclusa claustralibus, et foras

§2. O Clare, endowed in a manifold manner with titles of clarity! Before thy conversion (thou were) indeed clear, in thy conversion clearer, in thy comportment in the cloister [in claustrali conversatione] outstandingly clear, and after having run down the space of thy present life thou has begun to shine as most clear! By this Clare a clear mirror of example goes forth to this generation [saeculo]; by this one the lily of virginity is offered among the heavenly amenities; by this one throughout the lands [in terris] are the manifest remedies of interventions [subventionum] sensed. O clarity of blessed Clare to be admired, which as much as it is sought more studiously through individual examples [per singula], so much more splendid is it found among individual examples [in singulis]! This one gleamed [emicuit], I say, in the world [saeculo], in Religion she outshone [praefulsit]; in her house she enlightened [illuxit] as a ray, in the cloister she flashed [pcoruscavit] as lightning. She gleamed in life, after death she irradiates; she was clear on Earth, in the sky she shines back [relucet]! O how great the vehemence of the light [lumen] of this one and how vehement the illumination of this clarity of hers! This light [lux], indeed, remained enclosed in secret cloisters, and outside


1 Hic praeclara indicat clara prae ceteris. Praeclaritas est signaculum civitatis Hierosolymae caelestis: cf. Ps. 47,2.
2 Religio, id est, institutum religionis. Erat verbum communis in saeculum tertium decimum; cf. Opuscula S. Francisci.
3 Privilegium summae poveratis erat permissio ottenta ex Pontifice Romano pro sororibus S. Damiani ad vivendum sine propria communitaria.


1 Here the Latin praeclara signifies clear before all others, or in other words outstandingly clear, which translation will be followed throughout. Being outstandingly clear [praeclaritas] is a mark of the heavenly Jerusalem: cf. Ps. 47:2.
2 Religion, that is religious institute. This was the common term for a religious order in the 13th Century; cf. Writings of St. Francis.
3 The Privilege of most high poverty was the permission obtained from the Roman Pontiff for the sisters of S. Damiano to live without community property.


 

p. 2332

micantes radios emittebat; colligebatur in arcto coenobio, et in amplo saeculo spargebatur; servabatur intra, et extra manabat. Latebat namque Clara, sed eius vita patebat; silebat Clara, sed sua fama clamabat; celabatur in cella, et in urbibus noscebatur. Nec mirum; quia lucerna tam accensa, tam lucens, abscondi non poterat quin splenderet et clarum in domo Domini daret lumen;1 nec recondi poterat vas tot aromatum quin fragraret et suavi odore dominicam respergeret mansionem. Imo, cum in angusto solitudinis reclusorio alabastrum sui corporis haec dure contereret, tota omnino Ecclesiae aula sanctitatis eius odoribus replebatur.2

it emitted sparkling [micantes] rays; it was gathered together in a strict convent [arcto coenobio], and it was sprinkled upon the entire age [in amplo saeculo]; it was guarded within, and it flowed forth outside. For indeed, Clare lay hidden, but her life lay open; Clare was silent, but her fame shouted out; she was concealed in her cell and she was known among cities. Nor (is it) wonderful; because a light [lucerna] so enkindled, so lightsome [lucens], could not be hidden away so as to not shine [spenderet] and give a clear light in the house of the Lord;1 nor could a vessel of so many aromatics be put back and not fragrance and resprinkle the Lord's mansion with a sweet odor. Nay, since in the narrow recluse of solitude this one harshly ground down the alabaster of her body, the whole court [aula] of the Church has been filled full in every manner with the odors of her sanctity.2

 

How St. Clare forsook the world

§3. Sane cum ipsa, dum adhuc puella esset in saeculo, hunc mundum fragilem et immundum mundo calle ab aetate tenera transilire studeret, et pretiosum suae virginitatis thesaurum illibato semper pudore custodiens, claritatis et pietatis operibus vigilanter intenderet, ita quod ex ea grata et laudabilis ad vicinos et alios fama prodiret, b. Franciscus, audito huius famae praeconio, coepit confestim hortari eam, et ad Christi perfectam inducere servitutem. Quae sacris illius monitis mox adhaerens, et mundum cum terrenis omnibus penitus abdicare, ac soli Domino in paupertate voluntaria famulari desiderans, hoc suum fervens desiderium, quam cito potuit, adimplevit: quia tandem cuncta sua bona, ut una secum quidquid etiam habebat Christi obsequio deputaret, in eleemosynas et pauperum subsidia distribuit et convertit.3 Cumque de saeculi strepitu fugiens, ad quamdam campestrem declinasset ecclesiam,4 et ab ipso b. Francisco, sacra ibi recepta tonsura, processisset ad aliam, consanguineis eius ipsam exinde reducere molientibus, illa protinus amplectens altare, pannosque apprehendens ipsius, crinium sui capitis incisura detecta, eisdem consanguineis in hoc fortiter restitit et constanter; quia cum iam esset mente integra iuncta Deo, pati non poterat ab eius servitio se divelli. Denique cum ad ecclesiam S. Damiani extra civitatem Assisinatem, unde traxit originem, per eundem b. Franciscum adducta foisset, ibi ei Dominus ad amorem et cultum assiduum sui nominis plures socias aggregavit.

§3. In a healthy manner, when she, while she was still a girl in the world, studied to leap over this fragile and unclean world from a tender age by means of a clean, narrow path [calle], and guarding the precious treasure of her virginity by a sense of shame, always unspotted, vigilantly stretched unto works of clarity and piety, so much that there came forth from her a pleasing and praiseworthy report [fama] to her neighbors and others, blessed Francis, having heard the public commendation [praeconio] of her fame, undertook with complete haste [confestim] to exhort her, and to induce her to the perfect service of Christ. Who, thereupon adhering to his sacred warnings, and desiring to abdicate thoroughly [penitus] the world with all earthly things, and to serve as a family member [famulari] the Lord alone in voluntary poverty, she fulfilled this her fervent desire, as soon as she could: because at last she distributed and converted all her goods, as she counted out of reverence to Christ whatever else she had as one thing with herself, into alms and subsidies for the poor.3 And when fleeing the clatter of the world [de saeculi strepitu], she went down to a certain country [campestrem] church,4 and by blessed Francis himself, there received the sacred tonsure, she processed to another church), with her relatives growing soft [molientibus] to lead her back (home) from that place, she, immediately embracing the altar, and grasping her clothes, having uncovered the sheering [incisura] of the hair of her head, strongly and steadily resisted the same relatives in this. Then when she had been brought by the same blessed Francis to the church of San Damiano, outside the city of Assisi, where she was born [unde traxit originem], there the Lord for the love and assiduous cult of His Name gathered to her very many associates.

 

St. Clare founds the Order of St. Damiano

§4. Ab hac siquidem insignis et sacer Ordo S. Damiani,

§4. From this, indeed, distinguished and sacred Order of San Damiano,


1 Hic editores citat Mat. 5,14.15.
2 Hic editores citat Mat. 26,7; Joan. 13,3.
3 Hic editores citat Luc. 12,33; 18,22.
4 Scilicet, S. Maria Angelorum in Portiuncula, quae in illo tempore intra campis infra civitatem Assisiensem fuit.


1 Here the editors cite Mt. 5:14-15.
2 Here the latin editors cite Mt. 26:7, Jn. 13:3.
3 Here the latin editors cite Lk. 12:33; 18:22.
4 St. Mary of the Angeles of the Portiuncula, which at that time lay among the fields below the city-state of Assisi.


 

p. 2333

per orbem iam longe diffusus, salutare sumpsit exordium. Haec, adhortante ipso b. Francisco, huic novae sanctaeque observantiae sequendum dedit initium; haec huius magnae Religionis fuit primarium et stabile fundamentum; haec huius alti operis lapis extitit1 primitivus. Haec genere nobilis, sed conversatione nobilior, virginitatem, quam prius etiam custodiverat, sub hac sanctimoniae regula praecipue conservavit. Hanc postmodum Religionem mater eius, Hortulana nomine, piis intenta operibus, ipsius natae sequendo vestigia, devote suscepit; in qua demum haec optima hortulana, quae in horto dominico protulit talem plantam, conclusit feliciter dies suos.

spread far throughout the whole globe, one takes up a salutary exordium. She, by the exhorting of blessed Francis himself, gave a start, that must be followed, [sequendum initium] to this new and holy observance; she of this great Religion was the primary and stable foundation; she of this high work stood forth1 as its primitive stone. She of a noble family, but of a more noble comportment, conserved in an outstanding manner [praecipue] the virginity, which she had also previously guarded, under this rule of sanctimony. After a while her mother, Hortulana by name, intent on pious works, by following the footsteps of her own newborn [ipsius natae], devoutly undertook this Religion; in which at last this optimum little garden [hortulana], which brought forth such a plant in the Lord's garden, happily concluded her days.

 

The Brilliance of St. Clare as Foundress

§5. Post aliquot vero annos, ipsa b. Clara monasterii et Sororum regimen, nimia eiusdem S. Francisci devicta importunitate, recepit. Haee utique fuit arbor procera2 et eminens, longis distenta ramis, quae in agro Ecclesiae dulcem fructum religionis attulit, et ad cuius delectabilem umbram, sub3 illius amoenitate fructum huiusmodi libaturae concurrerunt undique multae alumnae fidei et concurrunt. Haec fuit vena munda Vallis Spoletanae, quae novam aquae vitalis fontem4 ad refectionem animarum et commodum propinavit; qui iam per diversos rivulos in territorium Ecclesiae derivatus, plantaria religionis infudit. Haec fuit altum sanctitatis candelabrum vehementer in tabernaculo5 Domini rutilans, ad cuius ingentem splendorem plurimae properaverunt et properant, suas de illius lumine lampades6 accendentes. Haec profecto in agro fidei plantavit et coluit vineam paupertatis, de qua fructus salutis pingues et divites colliguntur; haec in praedio Ecclesiae humilitatis hortum constituit, multiplici rerum consertum inopia, in quo magna virtutum copia reperitur; haec in Religionis districtu arcem arctae7 abstinentiae fabricavit, in qua larga spiritualis alimoniae refectio ministratur.

§5. But after a few years, blessed Clare herself, having been overcome by the exceeding importunity of the same St. Francis, received the government of the monastery and the Sisters. She, indeed, was the tall and eminent tree,2 which, having spread out with long branches, brought into the field of the Church the sweet fruit of a Religion, and to whose delightful shade, under3 its amenity there would run together from all sides many nurslings of the faith, (who) were to offer fruit of this kind, and do they run! She was the clean vein of the Valley of Spoleto, which gave a new fount of living water4 as drink for the refection and convenience of souls; which, diverted now through diverse rivulets in the territory of the Church, infuses the young trees [plantaria] of Religion. She was the tall candelabra of sanctity vehemently shining red [rutilans] in the tabernacle of the Lord,5 to whose vast [ingentem] splendor very many women hastened and do hasten, enkindling their own lamps from that light [lumine].6 She as a result [profecto] planted and cultivated in the field of the Faith the vine of poverty, from which the fatty and rich fruits of salvation are gathered; she established in the praesidium of the Church a garden of humility, in which, having twined together those poor in a manifold of things, there is found a great abundance of virtues; She in the occupation [districtu] of Religion constructed [fabricavit] a citadel of strict7 abstinence, in which there is ministered a broad refection of spiritual nourishment.

 

The Brilliance of St. Clare's Virtues

§6. Haec fuit pauperum primiceria, ducissa humilium, magistra continentium, et poenitentium Abbatissa. Haec suum monasterium, creditamque in illo sibi familiam, solicite ac prudenter in timore et servitio Domini et plena Ordinis observantia gubernavit: vigil

§6. She was the princess [primiceris] of the poor, the duchess [ducissa] of the humble, the teacher of the continent, and the Abbess of the penitent. She governed her monastery, and the family entrusted to her in it, solicitly and prudently in the fear and service of the Lord and in the full observance of the Order: vigil


1 I. e. exstitit.
2 Hic edd. citat Dan. 4,8.
3 Hic edd. citat Cant. 2, 3.
4 Hic edd. citat Est. 10,6.
5 Hic edd. citat Heb. 9,2.
6 Hic edd. citat Mat. 25,7.
7 Hic textus legit artae pro arctae.


1 There the text reads extitit [stood out], that is exstitit [stood out].
2 Here the editors cite Dan. 4:8.
3 Here the editors cite Cant. 2:3.
4 Here the editors cite Ester 10:6.
5 Here the editors cite Hebr. 9:2.
6 Here the editors cite Mt. 25:7.
7 Here the text reads strict [artae] instead of strict [arctae].


 

p. 2334

in cura, in ministerio studiosa, in exhortatione attenta; diligens in admonitione, in correctione moderata, temperata in praeceptis; in compassione praestabilis, discreta in silentio, in sermone matura, et consulta in cunctis ad perfectum regimen opportunis, volens magis famulari quam dominari, et honorare quam honore sustolli. Huius vita erat aliis eruditio et doctrina. In hoc libro vitae1 ceterae vivendi regulam didicerunt; in hoc vitae speculo reliquae vitae semitas inspexere. Corpore namque sistebat in terra, sed animo versabatur in caelo; humilitatis vasculum, armarium castitatis, charitatis ardor, dulcor benignitatis, patientiae robur, nexus pacis et familiaritatis communio: mitis in verbo, lenis in facto, et in omnibus amabilis et accepta. Et ut, carne depressa, convalesceret spiritu (quia quisque hoste suo debilitato fit fortior), nudum solum et interdum sarmenta pro lecto habebat, et pro pulvinari sub capite durum lignum, unaque tunica cum mantello de vili, despecto et hispido panno contenta. His humilibus indumentis ad operimentum sui corporis utebatur, aspero cilicio de cordulis crinium equorum contexto nonnunquam adhibito iuxta carnem. Arcta quoque in cibo et in potu districta, tanta se in his froenabat abstinentia, quod longo tempore tribus diebus in hebdomada, videlicet secunda, quarta et sexta feria, nihil penitus pro sui corporis alimento gustavit, reliquis nihilominus diebus adeo se cibariorum paucitate restringens, quod aliae de ipsa, quomodo sub tam forti districtione subsistere poterat, mirabantur. Vigiliis insuper et orationibus assidue dedita, in his praecipue diurna et nocturna tempora expendebat. Diuturnis tandem perplexa languoribus, cum ad exercitium corporale non posset surgere per se ipsam, Sororum suarum suffragio levabatur et, ad tergum eius fulcimentis appositis, propriis manibus laborabat,2 ne in suis etiam esset infirmitatibus otiosa. Unde de panno lineo huius sui studii et laboris plura pro altaris sacrificio corporalia fieri fecit, et per plana et montana Assisii diversis ecclesiis exhiberi.

in care, in ministry studious, in exhortation attentive; diligent in admonition, in correction moderate, temperate in precepts; in compassion outstanding, discrete in silence, in speech mature, and well considered in all the things opportune to a perfect government, willing more to serve as a family member [famulari] than to rule as a lord [dominari], and to honor than to be taken up in honor. Her life was an education [eruditio] and a doctrine to others. In this book of life1 all the other (sisters) learned the rule for living; in this mirror of life the rest (of women learn) to inspect the paths to life. For indeed she caused herself in body to stand on Earth, but in spirit she was turned unto the sky; a little vessel of humility, an armoire [armarium] of chastity, an ardor of charity, a sweetness of benignity, an oak-strength of patience, a knot of peace and a communion of familiarity: meek in work, supple in deed, and in all things lovable and accepted. And, with the flesh depressed, to convalesce in spirit — because anyone, with their enemy debilitated, is made the stronger — she kept [habebat] the floor bare and brushwood for a bed, and for a pillow under her head hard wood, and content with one tunic with a mantle of vile, despised and rough cloth. These humble garments did she use for the covering of her body, a sharp cilice woven from little cords of horse hair [de cordulis crinium equorum] sometimes employed next to the flesh. Strict too in food and in drink severe [districta], she curbed herself with so great an abstinence in these, that for a long time for three days a week, namely, Monday, Wednesday and Friday, she tasted nearly nothing for her body, nevertheless on the rest of the days restricting herself to such an extent with a paucity of foods, that the other (sisters) use to wonder about her, in what manner she could subsist under so strong a withdrawal [districtione]. Over and above these, dedicated assiduously to vigils and prayers, she expended day and night-time chiefly in these. At last perplexed with daily languors, when she could not rise by herself to corporal exertion [exercitium], she was raised by the suffrage of her Sisters and, having placed supports at her back, she worked with her own hands,2, lest even in her infirmities she be idle [otiosa]. Whence from linen cloth of this her own study and labor, she caused very many corporals for the Sacrifice of the Altar to be made, and to be employed throughout the plains and mountains of Assisi in diverse churches.

 

St. Clare's love of holy Poverty

§7. Amatrix vero praecipua et colona sedula paupertatis; sic illam suo affixit animo, sic eam in suis desideriis alligavit, quod semper in ipsius dilectione firmior et ardentior in amplexu, a districta et delectabili

§7. But a chief lover and sedulous column of poverty; thus did she affix it in her soul, thus did she bind herself to it in her desires, that always more firmer in its love [dilectione] and more ardent in its embrace, from its severe and delightful


1 Hic edd. citat Apoc 21,27.
2 Hic edd. cfr. 1 Cor 4,12.


1 Here the editors cite Apoc. 21:27.
2 Here the editors refer to 1 Cor 4:12.


 

p. 2335

eius copula pro nulla unquam necessitate discessit. Nec aliquibus prorsus potuit induci suasibus ad consentiendum, quod suum monasterium proprias possessiones haberet quamquam fel. rec. Gregorius papa, praedecessor noster, de multa indulgentia ipsius monasterii pie cogitans, libenter illi voluerit, pro Sororum eius sustentatione, possessiones sufficientes et congruas deputare.

bond she never stepped back for any necessity. Nor could she in a straightforward manner [prorsus] be induced by any persuasions to consent, that her monastery have its own possessions, even though Pope Gregory, our predecessor of happy memory, from much indulgence thinking piously of this very monastery, had freely willed to depute to it, for the sustenance of her Sisters, possessions sufficient and congruous.

 

The Miracles of St. Clare

§8. Verum quia magnum et splendidum luminare supprimi non potest, quin suae radios praeferat claritatis, in ipsius etiam vita multis et variis miraculis virtus suae sanctitatis effulsit. Nam cuidam de Sororibus ipsius monasterii vocem, quam a longo tempore quasi omnino perdiderat, restauravit. Alii, officio linguae penitus destitutae, loquelam restituit expeditam. Alteri aurem surdam aperuit ad auditum. Laborantem febre, tumentem hydropisi, plagatam fistula et aliis oppressas languoribus, liberavit, facto Crucis signaculo super eas.1 Quendam Fratrem de Ordine Minorum sanavit ab insaniae passione. Cum autem quadam vice oleum in monasterio totaliter defecisset, ipsa, vocato Fratre qui erat eidem monasterio pro colligendis eleemosynis deputatus, accepit urceum atque lavit, vacuumque iuxta fores ipsius monasterii posuit, ut illum idem Frater pro oleo acquirendo deferret; quem cum vellet ipse apprehendere, invenit eum oleo, beneficio divinae largitatis, impletum. Rursum cum uno die nonnisi unius panis medietas pro refectione Sororum in eodem monasterio haberetur, ipsa medietatem eandem iussit in frusta dividi et Sororibus dispensari; quam inter manus frangentis, Ille qui vivus est panis et dat escam esurientibus,2 multiplicavit in tantum, quod quinquaginta sufficientes factae fuerunt exinde portiones, et Sororibus discumbentibus distributae.3 Per haec et alia signa conspicua, suorum, dum adhuc viveret, innotuit praeeminentia meritorum. Nam et cum in extremis ageret, candidus beatarum virginum coetus, micantibus coronis ornatus, in quo una ex ipsis eminentior et fulgidior apparebat, visus est domum intrare, ubi eadem Christi famula decumbebat, et usque ad lectulum eius procedere, ac circa eam quasi visitationis officium et confortationis solamen, quodam humanitatis studio, exhibere.

§8. Truly, because a great and splendid window cannot be concealed [luminare supprimi], and not bring forth the rays of its clarity, even in her life did the virtue of her sanctity shine out in many and various miracles. For to a certain one of the Sisters of her monastery, she restored the voice, which she had for a long time almost entirely lost. To another, thoroughly destitute of the use [officio] of the tongue, she restored unencumbered [expeditam] speech. To another she opened a deaf ear to hearing. Having made the sign of the Cross upon them,1 she liberated one laboring under fever, one swelling with hydropsy, one plagued with a fistula and others oppressed by languors. A certain friar of the Order of Minors she healed from the suffering of insanity. Moreover when at a certain time [quadam vice] the olive oil in the monastery totally failed, she herself, having called the Friar who has been deputed to the same monastery for the gathering of alms, accepted a jug [urceum] and washed it, and placed it empty next to the doors [fores] of the monastery, so that the same Friar might bear it off for acquiring olive oil; who when he wanted to take it, found it filled with oil, by the benefice of a divine largess. Again, when one day not but one half of a loaf of bread was had in the monastery for the refection of the Sisters, she herself ordered the same half-loaf to be divided in vain and dispensed to the Sisters; which among the hands of the one breaking it, He who is the Living Bread and who gives food to those who are hungry,2 multiplied it unto so much, that there was made from it portions sufficient for fifty, and it was distributed for the Sisters reclining at table [discumbentibus].3 Through these and other conspicuous signs, He marked out, while she still lived, the pre-eminence of her merits. For even when she was in her last moments [in extremis ageret], the brilliant white company of blessed Virgins, ornamented with sparkling crowns, among whom one of them appeared more eminently and more shiningly, was seen to enter the house, where the same family of Christ use to recline at table, and even unto her small bed [lectulum] to proceed, and as if to exhibit about her the office of visiting and the solace of comforting, with a certain zeal for human kindness [humanitatis studio].


1 Scilicet, Sorores eius.
2 Hic edd. citat Ioa. 6,41; Ps. 145,7.
3 Hic edd. citat Luc 9,14-16.


1 That is, her Sisters.
2 Here the editors cite Jn. 6:41 ;Ps. 145:7.
3 Here the editors cite Lk. 9:14-16.


 

p. 2336

Post obitum vero eius, quidam, qui morbo caduco ruebat et propter crus contractum gradi non poterat, ad sepulcrum delatus ipsius fuit: ibi, crure ipso quasi fragoris sonitu faciente, ab utraque infirmitate curatus. Curvi renibus, membris contracti, praecipites furia et dementi furore ferales, receperunt ibidem integram sospitatem. Cuidam sua dextra manus, cuius ipse usum ex illata sibi vehementi percussione ita perdiderat, quod nihil omnino per eam, velut prorsus inutilem, poterat operari, fuit ad actum suum pristinum, ipsius Sanctae meritis, plenarie reformata. Alius qui diutina caecitate lumen amiserat oculorum, cum ad idem sepulcrum sub ducatu alterius accessisset, recuperato inibi visu, rediit exinde sine duce. His et quamplurimis aliis operibus et miraculis haec venerabilis Virgo resplenduit gloriosis, ut evidenter appareat adimpletum illud quod de ipsa mater eius, dum esset ex ea gravida et oraret, dicitur audivisse: videlicet quod paritura erat quoddam lumen, quod orbem plurimum illustraret.

But after her passing, a certain man, who having fallen sick grew worse [morbo caduco ruebat] and on account of a contracted shin bone could not walk, was brought to her sepulchre: there, with the shin bone itself making a sound as if of breaking, he was cured of each infirmity. Those bent-over at the kidneys, contracted in members, quick to fall headlong into a rage and wild men, demented by fury, received in that place a complete cure [integram sospitatem]. A certain man's own right hand — the very use of which he had thus lost out of a vehement percussion brought upon him — because he could do entirely nothing by means of it, just as if it were, in a word, useless, was reformed in a full manner to its pristine acting, by the merits of the Saint herself. Another, who by a long-termed [diutina] blindness has lost the light of his eyes, when he had approached the same sepulchre under the guiding [ducatu] of another, having recovered his sight in that place, returned from that place without a guide [duce]. In these and how very many other works and glorious miracles is this venerable Virgin resplendent, so that there evidently appears fulfilled that which her very own mother, while she was pregnant with her and was praying, is said to have heard: that she was going to bear a certain light [lumen], which would light up the globe in very many ways [orbem plurimum illustraret].

 

The Act of Canonization

§9. Gaudeat itaque mater Ecclesia, quod talem genuit et educavit filiam, quae tamquam virtutum foecunda parens, multas religionis alumnas suis produxit exemplis, et ad perfectum Christi servitium pleno magisterio informavit. Laetetur et devota turba fidelium, quod Rex eaelorum et Dominus, sororem ipsorum et sociam, quam in sponsam sibi elegerat, ad suum praecelsum et praeclarum palatium cum gloria introduxit.1 Nam et Sanctorum congaudent agmina, quod in superna eorum patria novellae regalis sponsae nuptiae celebrantur. Ceterum, quia congruit ut, quam Dominus exaltavit in caelo, Catholica Ecclesia veneretur in terra quia de sanctitate vitae ac miraculis eius, diligenti et attenta inquisitione ac examinatione distincta et solemni discussione praemissis, liquido constitit: licet alias etiam et in propinquis et in remotis partibus satis essent prae; cognita lucide eius acta: Nos de communi fratrum nostrorum et praelatorum omnium, tunc apud Sedem apostolicam existentium consilio et assensu, de omnipotentia divina confisi, auctoritate beatorum Petri et Pauli apostolorum ac nostra ipsam cathalogo sanctarum Virginum duximus adscribendam.

§9. And so, let Mother Church rejoice, that She has born and educated such a daughter, who as a parent fecund with virtues, has produced many nurselings of (this) Religion as Her own examples, and has informed them to the perfect service of Christ by Her full magisterium. Let the devout crowd of the faithful also be glad, that the King of Heaven and (their) Lord, has introduced their sister and companion, whom He had chosen as His own spouse, to His palace, outstandingly excelling [praecelsus] and outstandingly clear with glory.1 For the marching armies [agmina] of the Saints rejoice also together, that in their supernal fatherland the nuptials of a new royal spouse are celebrated. All the rest, because it is fitting as, she whom the Lord has exalted in the sky, the Catholic Church venerate on Earth, that from the sanctity and miracles of her life, having been reviewed [praemisssis] by a diligent and attentive inquisition and a distinct examination and a solemn discussion, She plainly establish: even though otherwise, both in near and in remote parts, they would also be sufficient beforehand; her acts having been lucidly known: We from the common counsel and assent of our brother (Cardinals) and of all prelates, at that time present at the Apostolic See, having drawn confidence [confisi] from the Divine Omnipotence, by the authority of the blessed Apostles, Peter and Paul, and Our own, we direct that the same is to inscribed in the catalogue of holy Virgins.


1 Hic edd. citat Cant. 1,3; Mat. 22,2.


1 Here the editors cite Cant. 1,3; Mat. 22,2.


 

p. 2337

 

The Feast of St. Clare

§10. Ideoque universitatem vestram monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta mandantes, quatenus II idus augusti festum eiusdem Virginis devote ac solemniter celebretis et faciatis a vestris subditis venerabiliter celebrari, ut ipsam habere mereamini apud Deum piam et sedulam adiutricem. Et ut ad venerandum eius sepulcrum avidius et copiosius christiani populi confluat multitudo, ac celebrius ipsius festivitas percolatur, omnibus [vere poenitentibus et confessis], qui ad illud cum reverentia in eiusdem Virginis festo, vel etiam infra ipsius festi octavas, annuatim accesserint, ipsius suffragia humiliter de omnipotentis [Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate] confisi, unum annum et quadraginta dies [de iniunctis sibi poenitentiis] relaxamus.

§10. And for that reason we warn and exhort all of you attentively through apostolic mandates written by Us, to this extent that on the second day before the Ides of August you celebrate devoutly and solemnly the feast of the same Virgin and cause it to be celebrated by your subjects in a venerable manner, so that you may merit to have her before God as your pious and sedulous adjutrix. And so that the multitude of the Christian people might flow to venerate her sepulchre in a more avid and copious manner, her festivity be also thoroughly honored with greater crowds [celebrius percolatur], to all [truly penitent and confessed], who come to it with reverence on the feast of the same Virgin, and/or who might even approach yearly during the octave days of her feast, having confided humbly in her suffrages, We do, by the mercy of the Omnipotent God and by the authority of the blessed Apostles Peter and Paul, loosen them one year and forty days [from the penances enjoined upon them].

[Datum Anagniae, sexto kalendas octobris, pontificatus nostri anno primo].

[Given at Anagni, the sixth day before the Calends of October, in the first year of our pontificate.]


 

In textu latino divisiones propter convenientiam lectoris ab interprete additae sunt. Ea intra [ ] continunt verba, non inventa in textu orginali, sed inferenda ex more ab editoribus textus latini. Nota inferiora sunt addita ab interprete.

The English translation here has been released to the public domain by its author. The paragraph divisions and titles have been added by the translator for the convenience of the reader. Items in square [ ] brackets are either translations of those in the same in the Latin text, or the Latin words corresponding to the English words. Items in round ( ) brackets are terms implicit in the Latin syntax or which are required for clarity in English, added by the English translator. Footnotes have been added by the English translator.